WIZYTY

I. PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY


Już podczas rejestracji telefonicznej lub drogą elektroniczną ważne jest, by poinformować, jaką usługą jesteśmy zainteresowani i z jakim problemem się zmagamy. Przed wizytą dobrze jest przygotować tzw. dzienniczek dziennego spożycia posiłków (do pobrania tutaj) oraz zastanowić się nad swoim stylem życia i sposobem żywienia. Rzetelnie wypełniony dzienniczek pozwoli mi ocenić w jaki sposób żywiłeś się do tej pory, poznam Twoje nawyki żywieniowe oraz preferowane przez Ciebie potrawy.

Wszystko to posłuży do ułożenia diety, która będzie zbliżona do Twoich przyzwyczajeń.

Zalecam również, aby:

- Na konsultacje ubrać się lekko, podczas pomiaru analizy składu ciała konieczne jest umieszczenie bosych stóp na elektrodach urządzenia.
- Posiłek spożyć co najmniej 2-3 godziny przed spotkaniem z Twoim dietetykiem.
- Przez 12 godzin przed wizytą należy unikać kawy, alkoholu oraz wzmożonej aktywności fizycznej.

Aby móc jak najlepiej dostosować zalecenia żywieniowe i opracować indywidualny plan żywieniowy pomocne będą wyniki badań diagnostycznych. Jeśli w ostatnich 6 miesiącach wykonywane były takie badania prosimy o przygotowanie ich na konsultację wstępną.

W przypadku osób z chorobami przewlekłymi zalecane jest, aby dodatkowo przygotować na konsultację wstępną najnowsze badania związane z daną jednostką chorobową, jak również listę leków, które są przyjmowane oraz zalecenia lekarskie, jeżeli jest się w ich posiadaniu. Wyniki tych badań pomogą również uwzględnić ewentualne przeciwwskazania lub specjalne zalecenia lekarskie.

II. PIERWSZA WIZYTA


Pierwsze, 60-minutowe spotkanie, podczas którego przeprowadzony zostanie wywiad zdrowotny oraz szczegółowy wywiad żywieniowy. Wykonana zostanie analiza składu ciała, która określi rzeczywistą masę ciała, całkowitą zawartość wody w organizmie, zawartość tkanki tłuszczowej, masę mięśniową i inne.

Przeprowadzona zostanie interpretacja uzyskanych wyników, zarówno z analizy składu ciała, jak i z analizy sposobu żywienia. Wskazane zostaną ewentualne błędy żywieniowe, a także dostarczone zostaną informacje o prawidłowym sposobie żywienia. Następnie podjęta zostanie decyzja, co do dalszego postępowania.

III. WIZYTY KONTROLNE


Podczas kolejnych konsultacji, trwających ok. 30-40-minut, monitorować będę realizację programu żywieniowego, które obejmują:

- Analizę składu ciała i badania antropometryczne
- Omówienie wyników oraz efektów
- Kontrola postępu dietoterapii
- Ewentualne skorygowanie diety
- Edukację żywieniową

UMÓW SIĘ TELEFONICZNIE LUB DROGĄ E-MAIL NA SPOTKANIE Z TWOIM DIETETYKIEM JUŻ DZIŚ